موسسه گوهرشناسی بین‌المللی ساربان پایدار

در سال 1388 به شماره ثبت رسیده است و فعالیت خاص خود را تحت نظر اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در حرفه تراش و شناخت سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی به‌ صورت کارشناسی شروع نمود.

اکنون با 21 رشته درزمینه ی سنگ‌های قیمتی و طلا و جواهر و رشته‌های مرتبط فعالیت آموزشی داریم که در ذیل اشاره به تمامی رشته‌های تخصصی خواهیم داشت.

با توجه به پتانسیل کشور ایران در خصوص معادن سنگ‌های زینتی بر آن شدیم که جهت اشتغال به کار جوانان این تخصص را رشد داده تا بتوانیم به اهداف عالی دست یابیم. یکی از اهداف این مجموعه بحث تولید و صادرات سنگ‌های زینتی می‌باشد.

در این راستا کارآموزان و هنرآموزان زیادی آموزش دیده‌اند و در بازار کار فعالیت دارند. به افرادی که دوره‌های تخصصی را گذرانده‌اند پس از اتمام دوره گواهینامه بین‌المللی اداره کل آموزش فنی حرفه‌ای کشور اعطا می‌گردد.

توانایی این موسسه در آموزش در حدی بوده است که ارتباط با چندین کشور در جهت آموزش‌های استاندارد برقرار شده و این ارتباط بسیار مؤثر در سطح آموزش بوده است.

لذا این تلاش بی‌وقفه به مدت 10 سال جهت رشد و تکامل تخصصی در صنعت سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی به ثمر رسیده است.

فعالیت این موسسه در حرفه‌های آموزشی شناخت سنگ‌های قیمتی، تراش سنگ‌های قیمتی و حکاکی، حجاری و حجم تراشی (کاروینگ)، تراش زاویه و بخش تخصصی طلا و جواهرساز و رشته‌های زیر مجموعه می‌باشد.

ساربان پایدار…

موسسه گوهر شناسی در اصفهان