گوهر شناسی

5.00 13 رای
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ شناخت سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، شناخت کانی های فلزی و غیر…
2

کاروینگ

بدون امتیاز 0 رای
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ در این دوره ضمن آموزش حجم برداری از سنگ های قیمتی و…
0

گوهر تراشی (دامله)

بدون امتیاز 0 رای
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در سه دوره انجام می پذیرد.…
0

طراحی طلا و جواهر ماتریکس (مقدماتی)

بدون امتیاز 0 رای
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ طراحی طلا با دست و ابتکار خلاقانه استاد و هنرآموز با طرح…
0

طراحی طلا و جواهر پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ این دوره آموزش طراحی سه بعدی رکاب، قاب و اشکال مختلف با…
0

طلا و جواهرسازی

بدون امتیاز 0 رای
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ در این آموزش ساخت رکاب و قاب و اشکال مختلف و طرح…
0

مدل سازی

بدون امتیاز 0 رای
0

مخراجکاری

بدون امتیاز 0 رای
0