ارزیاب الماس

مزایا شرکت در دوره ارزیاب الماس در چیست؟ شرکت در دوره‌های آموزشی ارزیاب الماس می‌تواند به شما مزایا و فوایدی…

نقاشی روی صدف

مزایا دوره نقاشی روی صدف چیست؟ شرکت در دوره‌های آموزشی نقاشی روی صدف می‌تواند به شما مزایا و فواید فراوانی…

گوهر شناسی

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید

طی دوره استاندارد فنی حرفه ای کشورآموزش شناخت سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی را هنرجویان گذرانده و در این دوره کانی های فلزی و غیر فلزی ،تزیینی و گوهر های رنگی آموزش داده می شود. پس از اتمام دوره با ارائه گواهی بین المللی از اداره آموزش فنی حرفه ای کشور میتوانند در بازار کار ،اصناف و مجموعه های مرتبط اشتغال به کار می یابند و در مسیر موفقیت در این حرفه گام برمیدارند. این دوره حدود سه ماه آموزش دارد و پس از اتمام دوره فعالت فعالت خود را شروع و تجهیزات این دوره با شرایط مناسب در اختیار کارآموزان قرار داده میشود و عنوان کارشناس سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی را کسب می نمایند.

کاروینگ

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید
در دوره کاروینگ چه آموزش داده می شود؟ در دوره گوهرتراشی(کاروینگ)نحوه تراش زاویه آموزش داده می شود. در این دوره…

گوهر تراشی (دامله)

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید
در دوره گوهر تراشی (دامله) چه آموزش داده می شود؟ تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در سه دوره انجام…

طراحی طلا و جواهر ماتریکس (مقدماتی)

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید
در دوره طراحی طلا و جواهر ماتریکس (مقدماتی) چه آموزش داده می شود؟ در دوره طراحی طلا و جواهر ماتریکس…

طراحی طلا و جواهر پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید
در دوره طراحی طلا و جواهر پیشرفته چه آموزش داده می شود؟ در دوره طراحی طلا و جواهر پیشرفته خلاقیت…

طلا و جواهرسازی

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ در این دوره تحت نظر استادان مجرب حرفه طرح های طلا سازی…