0
رایگان!
0
رایگان!

گوهر شناسی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

طی دوره استاندارد فنی حرفه ای کشورآموزش شناخت سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی را هنرجویان گذرانده و در این دوره کانی های فلزی و غیر فلزی ،تزیینی و گوهر های رنگی آموزش داده می شود. پس از اتمام دوره با ارائه گواهی بین المللی از اداره آموزش فنی حرفه ای کشور میتوانند در بازار کار ،اصناف و مجموعه های مرتبط اشتغال به کار می یابند و در مسیر موفقیت در این حرفه گام برمیدارند. این دوره حدود سه ماه آموزش دارد و پس از اتمام دوره فعالت فعالت خود را شروع و تجهیزات این دوره با شرایط مناسب در اختیار کارآموزان قرار داده میشود و عنوان کارشناس سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی را کسب می نمایند.

2
رایگان!

کاروینگ

بدون امتیاز 0 رای
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ در این دوره ضمن آموزش حجم برداری از سنگ های قیمتی و…
0

گوهر تراشی (دامله)

بدون امتیاز 0 رای
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در سه دوره انجام می پذیرد.…
0

طراحی طلا و جواهر ماتریکس (مقدماتی)

بدون امتیاز 0 رای
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ در این دوره خلاقیت آفرینی بر طرح های سه بعدی می توانید…
0

طراحی طلا و جواهر پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ در این دوره خلاقیت آفرینی بر طرح های سه بعدی می توانید…
0

طلا و جواهرسازی

بدون امتیاز 0 رای
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ در این دوره تحت نظر استادان مجرب حرفه طرح های طلا سازی…
0