فیروزه کوبی

بدون امتیاز 0 رای
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ در این دوره فیروزه های ریزدانه را بر روی ظروف قرار داد…
0