فیروزه کوبی

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید
در دوره فیروزه کوبی چه آموزش داده می شود؟ در دوره فیروزه کوبی،  فیروزه های ریزدانه را بر روی ظروف…