تراش زاویه (فست)

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ در این دوره که پیش نیاز آن دوره دامله می باشد، تخصص…