ملیله نقره ساز

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید
در دوره ملیله نقره ساز چه آموزش داده می شود؟ در حرفه ملیله نقره ساز  با مفتول بسیار نازک نقره…