فروشندگی طلا و جواهر

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ در دوره فروشندگی طلا و جواهر تخصص آموزش فروشندگی طلا و خرید…